Anleggsgartnerutdanningen tilbys over hele landet

Du skal velge utdanningsprogram bygg og anleggsteknikk eller naturbruk.

Du finner din skole på vilbli.no.

1. Velg  linje

2. Velg fylke

og du finner din skole.

Lykke til!

 • Fagskole

  Norges grønne fagskole – Vea er en fagskole som ligger i Ringsaker kommune.

  Vea tilbyr tre forskjellige etterutdanninger på fagskolenivå. Studiet er en videreutdanning fra dagens anleggsgartnerfag i videregående skole.

  Anleggsgartnertekniker er en fagskoleutdanning for deg som har fagbrev eller tilsvarende realkompetanse som anleggsgartner og som ønsker en lederutdanning innen ditt fagområde.

  Park- og hagedrift er en videreutdanning for gartnere og anleggsgartnere som vil lære om hagedesign, planlegging, etablering, drift og skjøtsel av hager og parkanlegg.

  Skjøtsel og drift av uteområder er en videreutdanning for deg som arbeider med vedlikehold av grøntanlegg i et anleggsgartnerfirma, i en kommune eller for vegvesenet. Studiet gir deg kompetanse til å planlegge og lede skjøtsel og drift av uteområder.

  Les mer hos VEA

 • Opplæringskontor

  Et opplæringskontor er bedriftenes samarbeidspartner og hjelper elever med å få tak i læringsplasser. I tillegg følger de opp lærlingene under læretiden.

  SOA og OKAB er opplæringskontorene for anleggsgartnere.

  "SOA har medlemsbedrifter i privat, offentlig og kommunal sektor. Vi eies av medlemsbedriftene våre og er et bindeledd mellom skole, lærling / lærekandidat og bedrift. Vår oppgave er å hjelpe til med den praktiske tilretteleggingen for bedrifter i forhold til opplæring av lærlinger. Vi formidler lærlinger / lærekandidater til våre medlemsbedrifter, tegner lærekontrakter / opplæringskontrakter og hjelper bedriften og lærling / lærekandidat i gang med opplæringen. Vi setter faglig kvalitet i fokus og følger opp lærlingen / lærekandidaten underveis i opplæringen. Hver vinter får alle våre lærlinger / lærekandidater tilbud om gratis «lærlingskole» i 8 uker. Vi tilbyr også praksiskandidatkurs i anleggsgartnerfaget."

  De har tillatelse til å drive i følgende fylker:

  Akershus Akershus
  Aust-Agder Aust-Agder
  Buskerud Buskerud
  Hedemark Hedmark
  Oppland Oppland
  Telemark Telemark
  Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag
  Vest-Agder Vest-Agder
  Vestfold Vestfold
  Østfold Østfold
  Oslo Kommune Utdanningsetaten
  Oslo kommune

   

   

  "OKAB" Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene er et samarbeidsorgan mellom bedrifter og virksomheter om inntak og opplæring av lærlinger og lærekandidater i Hordaland.

  OKAB skal:

  • være en ressurs for medlemsbedriftene på området fagopplæring
  • bistå medlemsbedriftene i gjennomføringen av lærlingenes læretid
  • øke bedriftenes tilgang på kvalifisert arbeidskraft gjennom rekrutteringsarbeid
  • være med å utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere innen anleggsbransjen
  • bidra til å øke fagenes kompetanse og renommé

  OKABs oppgaver overfor lærlinger og lærebedrift:

  • Tegne lærekontrakt
  • Tegne opplæringsavtale
  • Oppfølging av lærling (minst to ganger i året)
  • Rådgivning i bedrift
  • Kvalitetssikring av opplæringen
  • Påmelding til skole og kurs, om det trengs
  • Oppmelding til fag- og svenneprøve
 • Lærebedrifter

  I løpet av utdanningen skal du ha 2 års opplæring i bedrift.

  Du finner liste over godkjente lærebedrifter på utdanning.no og litt informasjon om hvordan du går frem for å få deg læreplass. Lykke til.

blianleggsgartner

T: 32 83 10 10

E: kontakt@blianleggsgartner.no