Vekslingsmodellen vekker oppsikt

Publisert: 11.01.2013 av tja@naml.bnl.no
Ungdom i Oslo er med i et prøveprosjekt der de veksler mellom arbeidsplass og skole helt fra starten av skoleløpet. BNL og Utdanningsetaten i Oslo inngikk i fjor en samarbeidsavtale om å legge til rette for samarbeid mellom skole og arbeidsliv, for å få til en mer yrkesrettet opplæring for byggfag - et samarbeid som er kommet godt i gang og vekker interesse.

 

 

 

I ordinær yrkesfagopplæring går elevene først to år i skole og deretter to år som lærling i bedrift. Fra og med 3. september vil inntil 30 elever som er tatt inn til Vg1 bygg- og anleggsteknikk i Oslo høsten 2012 vil få mulighet til å gjennomføre opplæringen organisert som et vekslingsløp. Her organiseres opplæringen som periodevise vekslinger mellom opplæring i skole og opplæring i bedrift fra Vg1 og helt fram til fag-/svennebrev. Etter et halvt år i videregående skole tegner elevene i vekslingsløpet lærekontrakt med et opplæringskontor og gjennomfører større deler av opplæringen ute i bedrift enn det som er vanlig. Fellesfagene og deler av programfagene gjennomføres i skoleperioder som fordeles utover hele det fireårige løpet. Opplæringen i skoleperiodene yrkes- og praksisrettes også mest mulig. Etter fullført fireårig vekslingsløp vil elevene ende ut med samme formelle kompetanse som elever som går det ordinære fireårige yrkesfagløpet. Arbeidslivsorganisasjoner og opplæringskontorer har sammen med representanter fra skolene og Utdanningsadministrasjonen utviklet vekslingsløpet som nå prøves ut i Oslo. Bedrift og skole vil samarbeide tett om gjennomføring av opplæringen hele veien fram mot fag-/svennebrev.

 

Bakgrunnen for utprøving av et vekslingsløp innen yrkesfaglig opplæring er frafallet i den videregående opplæringen. Særlig har frafallet vært stort blant elever som begynner på yrkesfaglig opplæring.

Det er Sogn videregående skole som har ansvaret for pilotprosjektet i Oslo. Elevene plukkes ut etter en intervjurunde der de spørres om blant annet interesser, om de har jobbet tidligere og oppmøte på skolen. Etter at skolen har valgt ut de mest motiverte elevene, kan bedriftenes velge de elevene de ønsker. Se innslag om saken hos NRK HER.

 Tilbake


 
telefon: (+47) 32 83 10 10 | mail: kontakt@blianleggsgartner.no | Tibe T:raktor | cms: InCreo