Lærlinger et kvalitetsstempel

Publisert: 11.01.2013 av tja@naml.bnl.no
For Selvaagbygg er rekruttering og lærlinger samme sak. Denne uken ble elever fra videregående invitert til en av bedriftens byggeplasser i Oslo.

I Silurveien i Oslo bygges det kontorer til ca. 1000 ansatte og det er et møysommelig puslespill som skal settes sammen. Mandag 5. november inviterte Selvaagbygg AS Vg1-klassen i Bygg- og anleggsteknikk på Hellerud videregående skole til byggeplassen, sammen med NHO og EBA.

Av 162 ansatte i sin håndverkerstab, har Selvaagbygg 16 lærlinger, blant annet i tømrerfaget, betongfaget og murerfaget. - Lærlingene er selve grunnbasen i rekrutteringsarbeidet vårt, sier Morten Nordengen, lærlingansvarlig i selskapet. De fleste av lederne våre har gått den samme veien. Det handler om å rekruttere langsiktig og ta et samfunnsansvar.

- Det er særlig viktig med en god lærlingkultur forankret i ledelsen i bedriften, mener prosjektleder i Silurveien Rolf Warløs. Selvaagbygg bidrar også til å rekruttere lærlinger indirekte gjennom sine underleverandører som de lager rammeavtaler med. Dessuten samarbeider de tett med de videregående skolene og inviterer elever og lærere til sine byggeplasser.

Gjennom samfunnskontrakten for flere læreplasser og Nasjonal aksjon lærebedrift, jobber NHO aktivt for å skaffe flere læreplasser. - Vi er avhengig av at store og ressurssterke bedrifter som Selvaagbygg går foran og viser vei, sier kompetansedirektør i NHO, Are Turmo. - Dersom bedrifter er bevisst på at også underleverandørene er lærebedrifter, bidrar det til å anerkjenne lærlingordningen. Denne bevisstheten er viktig for rekrutteringen til fagene, sier Are Turmo videre.

- Mange entreprenører velger kortsiktig utenlandsk arbeidskraft fremfor å rekruttere langsiktig gjennom lærlingordningen. En slik utvikling kan true rekrutteringen til fagene, sier kompetansedirektør i Byggenæringens landsforening (BNL), Jørgen Leegaard.

-Vi vet at ungdom velger bort byggfagene når det ikke finnes læreplasser. Dessuten ser vi at de bedriftene som er synlige på skolen blir populære å søke seg til, sier kompetanseansvarlig i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA), Thomas Norland. Selvaagbygg har aldri slitt med rekrutteringen, og har dessverre ikke nok lærlingplasser til alle elevene som søker seg til bedriften.Tilbake


 
telefon: (+47) 32 83 10 10 | mail: kontakt@blianleggsgartner.no | Tibe T:raktor | cms: InCreo