Årets grønne park 2012

Publisert: 11.01.2013 av tja@naml.bnl.no
Parken ved Gjennestad gartnerskole er årets grønne park
 .

Prisen ”Årets grønne park” ble innstiftet og første gang delt ut i 1989. I 2012 er det følgelig for 24. gang at prisen deles ut. Følgende statutter legges til grunn ved utnevnelsen:

a) At parken har høy estetisk og bruksmessig verdi, også sett i forhold til anleggets omgivelser

b) At det fagmessige nivå på skjøtsel og drift ligger høyt

c) At parken er tilgjengelig for allmennheten

NAML har lagt følgende forhold til grunn for utnevnelsen:

Parken ved Gjennestad gartnerskole har alltid vært et viktig rekreasjonsområde i nærmiljøet. Den har vært åpen for alle og et trekkplaster for et plante- og hageinteressert publikum fra både nær og fjern. Den har bidradd mye til gartnerskolens gode renommé. Busk- og blomsterplantinger fremstår forbilledlig velstelte og innbydende. Et tett vedlikehold er grunnleggende for det gode helhetsinntrykket. I tillegg til å vise frem et fargerikt og velstelt parkområde, har man integrert aktivitetsområder for lek og fysisk aktivitet i anlegget slik at det appellerer til alle aldersgrupper.

Gjennestad gartnerskole har lagt vekt på å være i front når det gjelder å formidle kunnskap og informere om nye planteslag til bruk i private og offentlige grøntanlegg. Denne kunnskapen har de ikke bare gitt sine egne elever, men også ønsket å dele med fagmiljøet over hele landet.

Skolen har vært åpen for nye ideer når det gjelder plantebruk som eksempel kan nevnes ”Grønne tak” - bruk av Sedumarter til taktekking for å håndtere overflatevann på en miljømessig ny og innovativ måte.

Gjennestad er en videregående skole som i tillegg til å ha allmennfaglig linje, legger stor vekt på praktiske yrker innen naturbruk. Gartnerskolen på Gjennestad har vært en foregangsinstitusjon i en tid hvor fagskolene innenfor hagebruket har kjempet – til dels forgjeves - for å overleve. Skolesystemet som har vokst frem etter Reform 94, har nokså ensidig fokusert på studiekompetanse og i mindre grad lagt vekt på fagutdanning som krever opplæring i praktiske ferdigheter og naturfaglig kompetanse.

Gjennestad har årlig tatt initiativ til å samle anleggsgartnerelever fra hele landet til en felles motivasjonsuke og nettverksbygging kalt ”Grønn Sten”. Dette har vært et uhyre viktig bidrag til å gi de kommende anleggsgartnerne faglig påfyll og utvikle et sosialt fellesskap allerede i utdannelsesperioden.

Utnevnelsen av ”Årets grønne park” tar i stor grad sikte på å fokusere på skjøtsel og drift. Den er også ment som en honnør og påskjønnelse til mannskapet som har det daglige ansvaret for drift av parken. Et tett og målrettet vedlikehold gjør at parken fremstår velstelt og innbydende.

Oslo 22.september 2012

NAML , Norske Anleggsgartnere, miljø og landskapsentreprenørerTilbake


 
telefon: (+47) 32 83 10 10 | mail: kontakt@blianleggsgartner.no | Tibe T:raktor | cms: InCreo